Misyonumuz

Atatürk ilke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını, toplumun düzen, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkan sağlayan bir ortamın oluşturulmasına ve kurulmasına katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Düzen, barış, huzur vegüvenliği bozmak isteyenleri caydıran, bozanları gerekli tüm delilleri ile hızlı yakalayan, kamu güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan, mutlu personeli ve insan merkezli kaliteli hizmetleriyle güven veren örnek bir teşkilat olmaktır.